Lening-Hypotheek-Info: onafhankelijke informatie

Meer informatie

Links

Hypotheek

Een hypotheek is een vorm van geld lenen waar een lening wordt afgesloten om (in de meeste gevallen) een huis te kopen. Net als bij andere vormen van lenen wordt bij een hypotheek een grote geldsom geleend en wordt in de meestel gevallen maandelijks rente en aflossing betaald om de hypotheek terug te betalen. Er zijn ook vormen van hypotheken waarbij niet maandelijks afgelost wordt, zie Hypotheek vormen.

Wanneer je de hypotheek niet kan betalen 

Het huis (of ander vastgoed) is het onderpand voor de lening wat wil zeggen dat als je je hypotheek-lasten niet meer kan betalen de hypotheekverstrekker je huis kan laten verkopen om de hypotheek terug te betalen. Het niet kunnen terugbetalen van de hypotheek leidt hierdoor tot een executieverkoop van het onderpand. 

Een bank of andere hypotheken verstrekker laat het vaak niet zover komen dat een huis of ander vastgoed verkocht moet worden. Vaak wordt de hypotheek overgesloten of vind er een andere oplossing voor om de hypotheek weer betaalbaar te maken.

Een hypotheek van ABN AMRO 

Een van de mogelijkheden die u heeft als u zoekt naar een hypotheekverstrekker is de ABN Amro. Op de website van de bank vindt u alle informatie over de manier waarop zij hypotheken verstrekken.

Hypotheek vormen 

Er zijn verschillende vormen van hypotheken zoals een annuïteitenhypotheek, beleggingshypotheken en een krediethypotheek. Ook andere vormen van hypotheken zijn af te sluiten. Verschillen zitten vooral in de manier van aflossen en de risico's. Per situatie kan een andere hypotheekvorm het beste passen.

Hypotheekrente vastzetten

Veel verschil in hypotheken zit in de rentevaste periode. Deze kan variabel zijn, wat wil zeggen dat deze in principe elke maand kan veranderen, of vast voor een aantal jaren. Een hypotheek loopt meestal 30 jaar en hypotheekrenthe wordt vaak voor 10 jaar vastgezet. Hierdoor is de rente vaak niet erg laag maar is er wel de zekerheid dat bij een grote renteschommeling de maandelijkse hypotheeklasten opeens veel hoger liggen. Het kan de moeite waard zijn om een lopende hypotheek af te kopen (waarbij een boete moet worden betaald) en een nieuwe hypotheek af te sluiten voor een lagere rente.

De rente op de hypotheek mag voor een groot deel afgetrokken worden van het belastbaar inkomen, zie ook hypotheekrenteaftrek.

Maximale hypotheek

Er is een bovengrens aan de maximale hoogte van een hypotheek die kan worden afgesloten. In ieder geval zijn hierbij de inkomens van de personen die de hypotheek afsluiten van belang omdat de hypotheek verstrekker er zeker van moet kunnen zijn dat de hypotheek lasten kunnen worden betaald. Ook kan er niet meer geld worden geleend dat de maximale waarde van het onderpand. In sommige gevallen zijn er echter uitzonderingen op deze regel en ligt de maximale hypotheek hoger dan de waarde van het huis. Dit worden top-hypotheken genoemd.

Kadaster 

Bij het Kadaster kan worden opgevraagt of op een bepaald vastgoed perceel een hypotheek van toepassing is. Hierbij zijn zowel de hypotheek-verstrekker of hypotheek houder bekend als de hypotheekgever. De hypotheekgever is, ondanks de verwarrende naam, de persoon die de hypotheek afgesloten heeft.

Risico van een hypotheek

Net als bij andere leningen is bij een hypotheek altijd sprake van een risico. Enkele voorbeelden zijn:

Verdere risico's zijn verschillend per hypotheek vorm. Als advies kan in ieder geval worden gegeven om altijd veel informatie in te winnen over hypotheken, het liefst voordat je een huis wilt gaan kopen. Laat je altijd goed voorlichten en zo mogelijk ook door verschillende partijen.